mandag, juni 08, 2009

Piratpartiet - demokratiets svøpe


Det svenske Piratpartiet har fått oppsiktsvekkende oppslutning, og vil få minst en representant i EU-parlamentet. Partiet har som fremste mål å forandre loven om opphavsrett.

Mange unge som representerer den digitale "alt opp i hendene" generasjonen støtter partiet, rett og slett fordi de ønsker fri tilgang til andres eiendom.

Dette handler ikke om idealisme, selv om man lyver så godt at man tror det selv. Det handler om et forsøk på å tilrane seg eiendom. Og det er ingen revolusjon - det er bare en videreføring av de prinsipper som altfor mange politiske partier støtter - om enn som regel mindre åpent - nemlig prinsippet om flertallsdiktatur. Prinsippet om at et politisk flertall - eller mindretall for den saks skyld - skal kunne påtvinge andre sine ønsker på områder som direkte berører andres frihet.

Å avgjøre forskjellige spørsmål på demokratisk vis kan være en god måte å ta avgjørelser som vil ha innvirkning på flere mennesker og på områder som naturlig tilhører felleskapet. Skal man bygge ut et vassdrag - skal man kjøpe inn nye jagerfly - skal landet bli medlem i et internasjonalt forum. Slike spørsmål er naturlig å avgjøre på demokratisk vis.

Andre spørsmål hører inn under den personlige sfære. Om man skal ha råderett over eget arbeid er en slik sak. Alternativet er slaveri eller ren piratvirksomhet. Piratpartiet har i så måte valgt et treffende navn.

Hva blir det neste? Gratis Cola i butikkene? For Coca Cola er sikkert et slikt fælt globalt selskap som ikke fortjener bedre? Og Cola er jo greit å få gratis? Problemet er selvsagt at ingenting er gratis. Selv ikke musikk eller bøker. Noen vil måtte ta regningen.

Demokratiet har lenge blitt brukt til nettopp det - å la andre ta regningen for det noen ønsker. Det er hele grunnlaget for det vestlige demokratiet idag - et demokrati som er absolutt og derfor fungerer i prinsippet som et flertallsdiktatur. Det er en evig kamp mellom forskjellige interessegrupper for å tilrane seg makt eller ressurser. Piratpartiet representerer i så måte ingenting nytt. Snarere kulminasjonen av det endelige forsøk på makttilraning.

"Vi vil ha..." Det er det demokratiet har degenerert til. Vi vil ha pensjoner, vi vil ha mer lønn, vi vil ha mer olje, vi vil ha gratis musikk.

Hva om alle partier så åpenlyst og uten ansvar skulle gå inn for særinteressegrupper? Nå finnes det jo for eksempel flere eldre enn unge i dagens samfunn. Hva om Pensjonistpartiet fikk flertall for at alle unge skulle jobbe gratis i fem år på eldrehjem? Bare som et eksempel. Urettferdig? Nei, demokratisk.

Piratbevegelsen representerer det ytterste av egoisme og hensynsløs adferd. De representerer det ytterste av det gamle flertallsdiktatur. Kanskje er det bra. Kanskje fører det til en oppvåkning omkring spørsmålet om demokrati er ekvivalent med rettferdighet eller moral.

Sannsynligvis ikke. Sannsynligvis vil særinteressene i andre partier aldri innrømme at de på andre felter representerer samme tankegang. "Vi vil ha..."

Andre partier påpeker at Piratene ikke har andre saker, og at de implisitt ikke har grunnlag for å ha reell makt. Det er en feilvurdering. I dagens demokrati er det ingen forutsetning å kunne administrere et fungerende eller rettferdig samfunn, det handler bare om vilje til makt for seg og sine.

Tillegg: Til alle som reagerer i ryggmargen fordi jeg er imot Piratpartiet. Nei, jeg er ikke det - ikke mer enn de fleste andre partier. Les igjennom minst to ganger hvis du føler for å argumentere for at jeg er for overvåking og slikt. Det handler ikke om det.

33 kommentarer:

Admiral_Gringo sa...

"Vi vil ha..."
Aldri "Vi vil gi..."

En flott oppsummering av hva politikken handler om, dette innlegget :)

Anonym sa...

Bruker du Linux? OpenSource?

Vi datafolk har alltid delt med andre. Gratis.

DET har du ikke tenkt på.

Og dagens MacOS er et overbygg over en masse OpenSource og BSD-ting.

Snurp igjen smella, du maser som et lokkomotiv.

Anonym sa...

Dessuten handler det mye om nettnøytralitet og anti-overvåkning.

Dere bør være glad for at noen følger med og ikke godtar alt som storindustrienes lobby-folk overtaler myndighetene til.

DET er demokrati.

bwirum sa...

Synes du det er greit å vite at alt du foretar deg på internett blir logget? Synes du det er greit at en tredjepart kan utøve politimyndighet og snoke i hva du driver med?

Dette dreier seg ikke bare om "å tilrane seg andres verdier". Jeg skal ikke snakke for andre, men for egen del er det en forferdelig ubetydelig del av det som har med digitale rettigheter å gjøre.

Vi er i ferd med å bevege oss inn i George Orwell's utopi. Overvåking og påpassing. Og nå er mulighetene for det bare større og større.

Når det gjelder intellektuelle rettigheter ønsker jeg ikke mer enn at de som faktisk har rettighetene gjør eiendommen sin tilgjengelig. Ikke gratis, men tilgjengelig. Se Spotify. God løsning, alt for lite innhold. Hvorfor? Jo, fordi industrien på død og liv skal holde seg til gammeldagse løsninger og kutymer.

Men det er vel greit for deg...

Helge Samuelsen sa...

Gringo,

Takker, Nei, idag er flertallet hjernevasket til å være forbrukere må vite. Inkludert forbrukere av politiske partier.

Anonym,

Linux og OpenSource er gratis på grunn av at opphavsrettighaverne ønsker det skal være gratis. Jeg har aldri sagt at det skal være forbudt å gi noe gratis.

DET har jeg så absolutt tenkt på - men dagens utvannede moral skiller selvsagt ikke mellom dette og ønsket om å "ville ha". Hvis du jobber gratis for noen av egen fri vilje (pro bono som det også kalles) er dette fint. Gjør du det?

Hvis du tvinger noen til å jobbe gratis for deg, er du en tyrann. Er du det?

Her mangler en vesentlig virkelighetsforståelse som bare bekrefter mine fordommer overfor "vil ha" gnerasjonen.

Nei, det handler ikke mye om nettnøytralitet og overvåking. Det er ikke slik i virkelighetens verden at selv om noen har et fornuftig poeng så diskvalifiserer dette fra å kritisere et annet.

Denne saken handler overhodet heller ikke om storindustrien. Det finnes ingen andre områder der en krever gratis omfordeling av ressurser,

Hvis det hadde handlet om storindustrien, så hadde det handlet om å skape alternativ musikk utenfor storindustrien. "Men man vil jo ha..."

Du har like liten rett til å kreve andres arbeid som andre har til å kreve ditt. Om du velger å gi ditt bort er det greit for meg. Om du tror noe skapes uten ressurser er du en idiot. Om du ønsker lønn for ditt arbeid får du akseptere at det ønsker andre også. Om du ønsker at andre skal akseptere dine betingelser for sitt arbeid, får du akseptere at andre setter din lønn til minstepensjon og arbeide glad og fornøyd i samfunnet som den lille arbeidsmauren du er.

Men DET ønsker du sikkert ikke. "For du vil ha", du. Am I right?

Leksjon 1 økonomi for real dummies: Det er forskjell på å ta imot en gave og å stjele.

Helge Samuelsen sa...

bwirum

Nå snakker du om en annen sak. Det synes jeg er irrelevant i denne sammenheng. Jeg konkluderer med andre ord at her klarer en ikke å se sak.

PP har sin oppslutning på grunn av piratene - og det avspeiler da også navnet.

Hvis en ønsker å kjøre andre saker, så kan man gjøre det uten å gå gjennom et hjernedødt angrep på opphavsrett. På den annen side, så har du ingen rettighet til å få gjort noe som helst produkt tilgjengelig. Vil du ha musikk kan du kjøpe det, eller lage det selv. det finnes ingen grunn til at ikke du skulle bli heltidsmusiker og gi bort arbeidskraften din. sett igang.

Kommentaren "men det er vel greit for deg" gir ingen mening. Kan vi diskutere saken?

Kom gjerne med positive bidrag til hva du synes bør gjøres i samfunnet, men ikke lat som om jeg har meninger som jeg aldri har uttrykket. Tvert imot har jeg snakket om nettnøytralitet og overvåkingssamfunnet lenge før piratene stakk hodet opp fra skyttergravene sine og fant ut at verden ikke ville gi dem det de ville ha - intravenøst om mulig.

Dette handler mer om flertallsdiktaturet enn PP.

kurt sa...

Flott at noen tør å sette saken i sin rette sammenheng. Men ikke tro at noen vil ønske å forstå dette, Helge.

Ingen av partene har interesse av å se ting uten sine egne eventyr-briller!

Helge Samuelsen sa...

Nei, det har du rett i, Kurt. Biaset til PP er sannsynligvis større enn hos de fleste andre.

På den ene side ønsker de mindre overvåking - god sak - på den andre ønsker de en kommunistisk avskaffelse av all immaterialrett (ifølge partiprogram 1.0). Det er det det handler om først og fremst. Hvis noen tenker igjennom hva det betyr, så bør de forstå at dette betyr at ingen lenger kan eie noen som helst immateriell eiendom.

Med andre ord - bare de som produserer rent fysiske produkter har beskyttelse over egen eiendom.

Da nytter det ikke å påstå at en ønsker bedre tilgang til produkter på markedet. Man ønsker å frata alle som skaper intellektuelle verdier retten til å bestemme over eget arbeid. Dette vil være en form for tvang som langt overstiger det som per idag eksisterer innen musikkbransjen for eksempel.

Det vil bety at disse piratene selv får få fingen ut av - tastaturet - og skape sin egen musikk, skrive sine egne bøker, lage sin egen medisin, lage sin egen teknologi.

Fordi de som idag lever av å gjøre disse tingene vil selvsagt ikke gidde å jobbe gratis.

I det hele tatt er et samfunn uten immaterialrett et samfunn uten beskyttelse for alle som bedriver intellektuell skaping.

La oss ta et eksempel. Du bruker noen år på å skrive en bok. Idet den er utgitt vil det i et piratsamfunn være slik at et utall snyltere vil kopiere boken og selge den for egen vinning. Det vil lønne seg å snylte fremfor å skape.

Anonym sa...

"Nei, det handler ikke mye om nettnøytralitet og overvåking."

Jo, det handler i aller høyeste grad om nettnøytralitet, overvåkning, m.m.

Jeg har vokst opp med data fra jeg var en neve stor på 1980-tallet frem til i dag. Jeg kan fortelle deg at piratkopiering av spill var svært utbredt også den gangen. Det har det alltid vært. Har det tatt knekken på spillindustrien?

Nei. Tvert imot.

Platebransjen er noen sutrepaver. De angriper sine egne kunder og har tydeligvis ikke annet enn advokater ansatt.

Men jeg orker ikke diskutere dette mer på denne bloggen. Det er så ufattelig kjedelig å diskutere med folk som ikke aner hva de snakker om. Dette har jo vært diskutert i 20 år allerede. Det er bare platebransjen som ikke har forståelse for dagens verden og har panikk fordi de henger ekstremt mye etter og mangler kreativitet til å finne andre løsninger enn å rope på advokatene sine. Mamma! Mamma!

noobs.

Anonym sa...

Jeg er så ufattelig lei av teknologiske analfabeter som er redde for internett og alt som er moderne.

Helge Samuelsen sa...

har voldtekt tatt knekken på kvinner generelt? Nei.

Den type logikk er irrelevant.

Ja, la det handle om nettnøytralitet og overvåking da, det er en god sak. Men det var altså ikke det dette innlegget handlet om. Jeg er for nettnøytralitet og mot overvåking. Men jeg vil aldri støtte et pseudo-kommunistisk parti av den grunn. Fordi en bytter ut en form for tvang og ufrihet med en annen.

Om platebransjen er noen sutrepaver og noen big time assholes gir ingen rett til å kreve tilgang til deres produkter på egne vilkår.

Slutten på din kommentar avslører jo at du ikke engang har argumenter - eller at du gidder å tenke ut noen. Typisk for data-ADHD generasjonen med short attention span.

"Musikkbransjen er fæle" - ja, sutre ivei - du har det sikkert jævlig her i livet. Man skulle heller bodd i Afrika og hatt VIRKELIGE problemer å snakke om?

Sutre sammen med musikkbransjen du.

noob? Trodde ikke at slike barnslige uttrykk gav kred lenger :)

Helge Samuelsen sa...

anonym,

Jeg er også så utrolig lei av folk som tror internett gir dem rettigheter til å være idioter.

Til nå holder jo den teorien stikk - sånn i forhold til kvaliteten på kommentarene.

Anonym sa...

En siste kommentar:

Hvis du virkelig ikke har fått med deg alle de omstridte lovforslagene i EU, alle inngripen i personvernet i Norge, hvordan svenske politikere og dommere har vært "sponset" av platebransjen, osv., osv.

Ja, da vet du rett og slett ingen verdens ting om det du uttaler deg om.

Det er faktisk uholdbart hvordan bransjen har presset på fra alle kanter og drevet intens og skitten lobbyvirksomhet. Og det kan vi ganske enkelt ikke ha noe av.

Da er det nemlig kapitalen (f. eks. platebransjen) som presser igjennom frihetsinnskrenkende lover og regler for sine egne økonomiske interessers skyld. Det er ikke demokratisk.

Derfor er det bra at Piratpartiet kan få en plass EU.

Når det er sagt, bør folk selvsagt kjøpe musikk, ikke laste ned. Men sannheten er at de som laster ned, er de samme som også kjøper aller mest.

Helge Samuelsen sa...

"Hvis du virkelig ikke har fått med deg alle de omstridte lovforslagene i EU, alle inngripen i personvernet i Norge, hvordan svenske politikere og dommere har vært "sponset" av platebransjen, osv., osv."

Jo jeg har fått med meg dette. Og hvis man hadde diskutert dette på en seriøs måte hadde jeg sikkert til og med støttet det. Jeg har skrevet om nettnøytralitet og overvåking før. Nå må du ikke gå i den fellen igjen at du tror at uenighet på et punkt automatisk gir uenighet på et annet punkt.

Men som jeg sa (attention): Dette innlegget mitt handler ikke om dette. Det handler om noe annet. Det handler om flertallsdiktaturet - som er en vesentlig større fare for din frihet enn musikkbransjen - og det handler om rettigheter til eget intellektuelt arbeid.

La oss ikke gå i den fella at uenighet tolkes som "alt eller intet". Jeg er sympatetisk til akkurat det du snakker om her. Bare så synd at det ikke kan bli en seriøs motkraft til dette som ikke faller for fristelsen til å kjøre særinteresser like hardt som platebransjen selv.

Helge Samuelsen sa...

Et ekstra tips til de som ikke fatter hva jeg snakker om her: PP snakker om å "videreutvikle demokratiet". Det er dette det dreier seg om - en videreutvikling av demokratiet som maktapparat og flertallsdiktatur.

Hele saken om musikkbransjen og alt det der er perifert til den problemstillingen.

I et totalt flertallsdiktatur er nettnøytralitet og overvåking bare avhengig av hva makthaverne til enhver tid ønsker.

Anonym sa...

Ok. Da skal jeg lese nøyere den biten som handler om flertallsdiktaturet.

Nå fyrte jeg av med store kanoner og mye krutt, men så heter jo også bloggen "kompromissløse meninger". Jeg har noen kompromissløse meninger akkurat på dette området, nemlig. ;)

Jeg er ikke sur på noen personlig, tro det eller ei, men jeg har lagt merke til hvordan piratkopiering av musikk (blant annet) brukes som et argument for å "snurpe" inn vår frihet på Internett. Og musikkindustrien har holdt en ekstremt høy profil når det gjelder å beklage seg over Internett og jobbe for at de skal få overvåke alt og alle (noe de faktisk indirekte får lov til i Norge gjennom et par selskaper. Selskaper som har større frihet til å overvåke enn politiet, faktisk).

Egentlig er det den biten som bekymrer og provoserer meg mest, ikke så mye selve piratkopieringen. Jeg skjønner jo at det riktige er å kjøpe, ikke å laste ned helt uhemmet.

Personlig laster jeg så og si ikke ned noe som er ulovlig, verken film, musikk eller programmer. Det høres kanskje merkelig ut, men det er sant.

Ja, ja ... Fint at man har diskusjonsfelter hvor man kan få ut dampen.

Men, jeg er ikke imot at musikere skal få betalt for det de lager eller miste opphavsrettigheter.

Sympatien min for Piratpartiet har i grunnen andre årsaker. Jeg synes bare det er bra at folk engasjerer seg, og at det faktisk er mulig å få inn noe såpass spesielt som Piratpartiet i EU som følge av det. Det viser jo at folkebevegelser fremdeles har et visst potensiale.

Anonym sa...

Helt enig med deg Helge!

Det paradoksale med "piratene" er den evige masingen om grådige plateselskaper og artister eller hva det nå enn måtte være, men egentlig, hvem er mest grådig? De som bruker resurser (tid og penger) på å skape noe eller de som bare bare vil ha noe uten noen gjenytelse?

Joda, man kan alltids klage på pris, det gjør man vel med det meste, men man har nå uansett fått "noe" for pengene, om det var verdt det eller ikke er en annen sak, men å strekke det dit at man har "rett" til å bruke ett produkt noen andre har investert ressurser i er helt bak mål....med mindre man selv lever slik man preker og jobber gratis.

Hvis noen gjør det, ja da kan jeg være med på at man handler utifra en sann ideologisk overbevisning, men så lenge det er snakk om å spare sine egne surt oppsparte penger på andres bekostning, så er det ingeting annet enn ett halvhjertet forsøk på å dekke over at man selv er ett skinnende eksempel på grådighet!

Om og om igjen ser man at det ikke handler om idealer men om å få ting gratis. Man bruker hvilken som helst unnskyldning for å prøve å rettferdigjøre det det handler om, å få uten å gi.

Alle "flaggsaker" piratene har gjemt seg bak har blitt skutt i filler, og nå en ny en, det handler om overvåkning he he, har piratene spurt seg selv om at kanskje det er deres egen aktivitet som er noe av grunnlaget for at slik overvåkning kan bli innført?

Jeg er ikke tilhenger av evt overvåkning og det er ikke umulig at enkelte vil ha slikt innført bare fordi uansett, men man kan trygt annerkjenne at piratene selv har gitt disse folkene ett godt argument for noe slikt.

Det er ett argument de vil bruke ovenfor allmenheten, så kan det sikkert funke takket være pirater.

For min del, så er lovverket godt nok slik det er, det er bare at evt myndigheter begynner å håndheve disse, noe jeg synes er rart de ikke har gjort for lenge siden?

Er det umulig å bøtelegge 1 million nordmenn? Nei, ifjor sommer, på en mnd så klarte de å bøtelegge 60.000 bilister, så det er nok ikke umulig, det er vel heller viljen det står på. Lan de ta alle, like sikkert som de tar alle som kjører for fort :)

Men, det er vel den prevative effekten man sikter til her, og jeg tror en god del pirater hadde tenkt seg om 2 og 3 ganger hvis de hadde risikert en 10-15.000 kr bot for deres aktivitet. For å snu på flisa, hvordan tror dere trafikk bildet hadde sett ut hvis ingen kontroll eller regler ble håndhevet?

Piracy er piracy, å tro at det man driver med er lovlig eller etisk rett er rimelig langt ute på jordet.

Har aldri hørt noen pirater svare på hvorfor de "fortjener" å få noe gratis?

Sitat : "Vi datafolk har alltid delt med andre. Gratis."

Strengt tatt, så er hverken musikere, skuespillere eller forfattere "datafolk" selv om deres arbeid kan distribueres via datateknologi.

Jeg vet ikke om det var ett tappert forsøk på å legimitere piracy eller om det var å slå ett slag for open source, men når vi snakker om å gi bort gratis eller å lage noe gratis, så er det jo mange som gjør det innafor alle grenene nevnt ovenfor.

Spørsmålet er, hvorfor ikke bruke de da istedet for å erhverve seg noe man ikke har rett til, som pr definisjon er å stjele?
Finnes nok av gratis spill der ute, det samme med bøker og musikk. Hvorfor bruker dere ikke disse?

Og som man ofte hører, så slår man i bordet med at ukjente artister kan slå igjennom via nettet ved å legge ut arbeidet sitt gratis, har dere noen eksempler på disse artistene, gud vet det finnes mange som har lagt ut musikken gratis, så hvor er "stjernene"?

Har dere sviktet de som dere promoterer som eksempel for framtiden?

Er det for dårlig kvalitet kanskje?

Eller kanskje det bare var nok ett eksempel på å gjemme sin egen grådighet bak ett tomt slagord.

Kudos til Helge for bloggen :)

Helge Samuelsen sa...

Nå går jeg jo litt i surr med alle anonyme, men håper de fleste selv ser hvem jeg sikter til :)

Anonym 1

Vi må ha lov å skyte med de store kanonene engang iblant. Som regel blir det for lite av det :)

Min påstand er at en må ha klare regler for hva samfunnet IKKE skal kunne legge seg bort i. For eksempel i forhold til overvåking.

PP kjører imidlertid slik jeg ser det på generell populistisk "vi vil" politikk. Det er viktigere å sette grenser her og si "man skal ikke". Man skal ikke tillate samfunnet å overkjøre den private sfære. Men det må også gjelde retten til å bestemme over eget arbeid.

Selvsagt er platebransjen dinosaurer. De er udugelige og inkompetente. Men om de ønsker å selge musikk slik er løsningen snarere å starte opp alternative lovlige selskaper som ivaretar opphavsrett. Piratvirksomhet blir for enkelt! Det er en reaksjon, men ingen løsning.

Jeg tror vi er mer enige enn vi tror. Men uansett om vi er uenige på noen felter tror jeg på muligheten til å "krangle litt". Det er faktisk sunnere enn folk flest tror :)

Anonym 2

Flott at du ser problemstillingen her. Og takk for kudos :)

Ja, jeg tror vi må kalle en spade for en spade. Å kreve rettigheter til andres arbeid er rett og slett egoistisk.

Alle som vil kan gi bort arbeid gratis. Selv gjør jeg faktisk mye arbeid gratis for diverse saker jeg sympatiserer med. (Jeg er libertarianer - men det betyr ikke det samme som kapitalistisk grådig)

Men hadde det vært tvang, hadde saken blitt en annen.

Det er dette piratene ønsker, å påtvinge andre sitt livssyn.

DET er faktisk den største trusselen mot frihet! Og det hjelper ikke å kamuflere det bak andre agendaer.

Anonym sa...

Det må da være bedre at noen tar opp kampen mot det etablerte, Helge?

Helge Samuelsen sa...

Kampen mot hva? Såvidt jeg har registrert er det høyrekreftene som gikk mest frem i dette valget, og i kampen alle mot alle får man garantert ikke bukt med de problemstillinger en påstår å kunne løse med flertallsdiktaturet.

Musikkglede og utbrudd sa...

Lenge siden jeg har vært her nå, men jeg ser at du ikke trenger spesielt mye hjelp :-)

Glimrende innlegg! :-)

Og tildels borti-natta-argumenter fra fjortissene som vil ha ha alt gratis! Har de virkelig ikke skjønt noe enda???

Helge Samuelsen sa...

Takk for det, musikkglede!

Kjekt å ha deg tilbake på visitt.

Nei, jeg tror ikke disse menneskene har forstått noe. Det er jo nettopp derfor de tror de både kan og bør prøve å tilrane seg andres eiendom. Pipa ville nok få en annen lyd hvis deres egne rettigheter ble voldtatt på samme måte :)

Jassmonsteret sa...

Dette ser ut som den beste løsningen:
http://www.eff.org/wp/better-way-forward-voluntary-collective-licensing-music-file-sharing

Man betaler, frivillig, litt, for å herje så mye man vil, og det fordeles etter popularitet (hva deles/lastes ned)

Helge Samuelsen sa...

Vel, det er en bedre løsning enn de fleste andre forslag, men som jeg har vært inne på tidligere så vil slike løsninger ha en meget uheldig bivirkning.

Platebransjen vil da domineres av store "kollektiver" (i praksis sannsynligvis sentralstyrt) som definerer hvem som skal ha betalt. Det betyr at en uavhengig artist risikerer å gi ut musikk (eller bøker, etc) som er for "smalt" til å være med i dette opplegget, og man får en dominans av artister som blir avhengige av platebransjen i faktisk større grad enn før.

Dette blir å skape oligarkier. Og det gir faktisk den som kontrollerer pengesekken i praksis større makt enn idag.

Dette er anarkiets mørke side.

Har jeg en bedre løsning? Nei. Jeg bare påpeker resultatet av denne politikken.

Som libertarianer er en slik løsning for basert på tvangsbaserte felleskapsløsninger for meg.

Hva om fildelerne får kjørt en slik politikk mot seg på andre områder? La oss si at de må inngå i et slikt opplegg for "utlån" av sin egen arbeidskraft for eksempel.

Få, om noen, vil synes dette var en god løsning.

Konsekvensen er imidlertid uansett at det nødvendigvis må bli like ulovlig som idag å drive nedlasting utenfor systemet. Fordi jeg har overhodet ikke tro på at "piratene" ønsker å betale. Mange andre vil nok det, men hardcore pirater er anarkister på det området, og vil nok av prinsipp nekte å betale.

Se bare på holdningene til Pirate Bay.

Jassmonsteret sa...

Smal musikk tjener allerede på fildeling, det blir ikke noe verre av det, og det vil det heller ikke med dette systemet. Og vanlig salg vil nok fortsette, folk vil fortsatt kjøpe fysiske produkter. Lper. Cder...osv.

Du tar feil i sammenligningen med utlån av egen arbeidskraft, for dette vil komme i tillegg til det de allerede tjener. Kompensasjon for "tap" (for de taper ikke noe), el. _brudd på opphavsretten_, eller hva du vil kalle det. Det er ingen arbeidskraft som har gått til for å dele disse filene.

Og jeg ser ikke problemet med at noen ikke ønsker å betale uansett. For å få til at alle skal betale = total overvåkrning. Om det skal være ulovlig eller ikke, ja, la det være ulovlig, men det vil uansett være, som i dag, vanskelig å finne ut av, og noen vil holde seg utenfor systemet.

Helge Samuelsen sa...

Nei, det er tull å si at det ikke er noe tap. Potensialet for inntjening er selvsagt bestemt av antall solgte enheter, og det avhenger av antall salg. Sammenlikningen er ikke perfekt, men det dreier seg alikevel om potensial for inntjening. Hvis du jobber for 10 kroner timen så "taper du ingenting".

Men du taper i forhold til potensialet.

Hvis du ikke ser et problem med at noen ikke vil betale, er det din mening - men det betyr ingenting, fordi rettighetene til dette eies av andre. Om de vil gi bort produkter gratis eller ta betalt går på råderett over eget produkt - som i høyeste grad er knyttet til arbeidsinnsats.

Jeg er helt enig i at man aldri blir kvitt ulovlige fildeling, men det betyr ikke at praksisen ikke er ran eller at den er moralsk riktig.

Man blir aldri kvitt andre typer ran heller, men det er ikke et poeng. Poenget er at "piratene" fremstiller dette som noe høyverdig og riktig, mens det egentlig bare er snylteri. Og jeg fastholder at få vil ønske å bli snyltet på selv.

Helge Samuelsen sa...

Poenget med at smal musikk tjener på fildeling er kanskje riktig. Poenget mitt er at et "tono-basert" system ikke kan gi inntekter til smal musikk på noen rettferdig måte, nettopp fordi noen må definere hvem som skal få pengene i potten.

På radio dokumenteres hva som blir spilt, i fildeling er det umulig å registrere dette. Det er derfor all grunn til å tro at et system med betaling som du henviste til ikke vil kunne gi inntekter til smal musikk - de store kommer til å ta det meste.

En annen sak er at det rett og slett da dreier seg om å posisjonere seg i systemet for å få del av potten. Om en lager god musikk blir nesten irrelevant. Dette legger opp til mafiatilstander i musikkbransjen.

Jassmonsteret sa...

- Men du taper i forhold til potensialet.

: Tenk om internett ikke hadde eksistert: ingen nedlastning, ingen "tap". Folks tilgang til musikk begrenses av radio, butikk og platesamlinger. Internett kommer og nedlastning kommer, folk begynner å laste ned musikk istedenfor å kjøpe cder eller singler, og blir utsatt for musikk de ellers aldri hadde funnet. Der har vi tapet du snakker om (Ja, tapet, jeg skal ikke benekte at nedlastning erstatter salg): folk kan laste ned den ene sangen de hørte på radioen, og gidder ikke betale 40 kr for en singel, eller 179 kr for hele plata med den sangen. (Og de kan laste ned mange sånne sanger, og hele album). Likevel kan man ikke si at alle nedlastninger er tap. Om en person laster ned en eller flere filer, betyr det ikke at artisten taper penger, mange ganger laster man ned fordi muligheten FINNES. Det betyr ikke at man hadde kjøpt musikken ellers.Dette gjelder særlig folk som bare er gjennomsnittlig interessert i musikk. Attpåtil fører nedlastning med seg kjøp også, pga. lett tilgang; tro ikke at alle aldri vil betale når det er gratis, mange liker også å ha et fysisk produkt, og ikke bare en haug med filer på pcen. (dessuten kommer mye av nedgang i salg av cder av at folk bruker pengene sine på dvder og spill istedet, bare se på hva platekompaniet har i hyllene sine).
_______________________
- Hvis du ikke ser et problem med at noen ikke vil betale, er det din mening - men det betyr ingenting, fordi rettighetene til dette eies av andre. Om de vil gi bort produkter gratis eller ta betalt går på råderett over eget produkt - som i høyeste grad er knyttet til arbeidsinnsats.

Jeg er helt enig i at man aldri blir kvitt ulovlig fildeling, men det betyr ikke at praksisen ikke er ran eller at den er moralsk riktig.

Man blir aldri kvitt andre typer ran heller, men det er ikke et poeng. Poenget er at "piratene" fremstiller dette som noe høyverdig og riktig, mens det egentlig bare er snylteri. Og jeg fastholder at få vil ønske å bli snyltet på selv.

:Jada, jeg ser poengene dine, men jeg synes simpelthen ikke at det er galt. På den annen side vil jeg betale for det jeg liker og ønsker å beholde, og vil ikke at alt skal være gratis til enhver pris, så jeg er ikke enig med piratene heller. Jeg har jo vokst opp med dette, med Napster og Kazaa og hele pakka, og jeg har aldri kjøpt en singel i hele mitt liv. Jeg kan si det sånn at for min del så hadde jeg ikke kjøpt det jeg har lastet ned om nedlastning ikke hadde eksistert. Jeg hadde heller ikke hatt de platene jeg har i dag.

Artistene gir ikke bort sine produkter gratis, det er det fansen, folk som har kjøpt musikken deres, som gjør. Hvorfor gjør de det, når de ikke har lov? Fordi at de vil at andre skal få høre denne gode musikken, for deling er reklame, bra for musikk, folk får tak i og høre på så mye forskjellig. Jeg ser ikke annet enn positive ting med fildeling av opphavsrettbeskyttet materiale. Noen vil snylte, og du har nedgangen i salg, men jeg tror faktisk det veies opp av at mange vil KJØPE det de laster ned også, og at de kommer borti mye mer enn om platebransjen fortsatt hadde styrt. Likevel så er det dette med brudd på opphavsrett, og da syntes jeg EFFs forslag var en god løsning.

Helge Samuelsen sa...

Jassmonsteret,

Jo, jeg innrømmer at den type tankegang som du kommer med her har noe for seg. Jeg skal ikke prøve å tilbakevise det du sier.

Bortsett fra at jeg er uenig uansett. Min vinkling er annerledes.

:)

I den tiden da man først og fremst lyttet på radio for å høre nye sanger var det enklere. Sangene ble registrert, og artistene fikk betalt.

Idag har man, som du påpeker, internett. Og det er vel der det ligger. Internett gir ikke samme muligheter for kontroll.

Og deri ligger jo problemet. Fordi det alltid vil være noen som dermed vil snylte på andre. Det er ingen menneskerett å eie all musikk man ønsker. Selv om man ikke hadde kjøpt mye av det uansett.

Derfor har jeg liten sympati med piratene. Holdningen er totalt forkastelig. Spesiellt når man ønsker å gjøre det lovlig med nettsteder som ikke bare oppfordrer til nedlasting, men som tjener penger på det. Og det har lite å si hvor mye de tjener. Jeg antar PB ønsker å tjene mest mulig. Dette er og blir kriminalitet, slik jeg ser det. Dette har ingenting med fremsynt
bruk av internett å gjøre.

Helge Samuelsen sa...

Slutt på piratkopiering blir det nok ikke, men skulle piratbaserte kommersielle foretak få lov til å herje fritt blir dette noe helt annet enn å se gjennom fingrene med fildeling mellom venner.

Jeg synes de som ønsker slikt er amoralske, snyltere, og et absolutt bevis på at anarki bryter ned i mafiavirksomhet.

Jeg er enig i at EFFs foralag er en løsning. Men som jeg sier - resultatet vil gi seg selv der også. Det vil skape nye maktforhold i platebransjen, der fildelerne indirekte skaper rene paradiser for oligarkier. I langt større grad enn idag.

Men la oss si at en slik løsning implementeres. Jeg er fremdeles absolutt for at selve fiildelingsnettverkene må undertrykkes før de vokser som en stat i staten nærmest. Helt utenfor kontroll.

Selve holdningen til Piratene er problemet. De ØNSKER ikke å betale uansett. Du og jeg hadde nok gjort det (Jeg er gammeldags nok og audiofil nok til ikke å tolerere MP3 som et eksempel uansett - for dårlig!) Men at en skal slippe løs for organisering av ulovlig virksomhet ser jeg ikke som et alternativ.

Jeg ser heller ikke at PB gutta har noe å klage på - de har jo blitt advart med at det de bedrev var ulovlig i lang tid. Og like stor risiko for å bli tatt i så tilfeller bør eksistere på internett som i "den fysiske" virkeligheten. Ingen andre (vel, få) kriminelle er så hjernedøde at de påstår at det de bedriver BURDE være lovlig!

Helge Samuelsen sa...

At internett er et fristed som ligger utenfor lovverket er en illusjon, mener jeg. I virkeligheten er det en illusjon, fordi disse ulovlighetene har fått utvikle seg. Hvor er det skrevet at bare barneporno skal begrenses på internett?

Vil Piratene på generellt grunnlag påstå at det er OK hvis web-butikker ripper dem hvis de shopper på nettet?

Sannsynligvis ikke.

Derfor er dette i like stor grad et spørsmål om lovverket på nettet. Det er ingen logikk i at alt er "cowboyland" uten Sheriff.

Jeg kan gå med på at fildeling i seg selv kan tolereres. Men jeg står fast på at organisert fildeling ikke kan aksepteres.

Snakket om overvåking er et blendverk. Man blir overvåket i trafikken også. Eksempelvis. Ikke for skummel "etterretning", men for å opprettholde fartsgrenser for eksempel.

Et anarki der ingen lover eksisterte på veiene ville gitt oss en situasjon der sikkerheten til folk flest ble satt i fare. Jeg er libertarianer, men dette betyr ikke at fornuftige lovverk ikke skal gjelde. Sunn fornuft tilsier at det må finnes spilleregler, ellers så degenererer alt til fordel for snyltere og lovløse.

Helge Samuelsen sa...

Så - min "løsning" (som ikke er ideell - men hva er det) er tvilt frem til at organisasjoner som legger tilrette for fildeling bør være fritt villt for å begrense dette. Alternativet er at de enkelte fildelere blir tatt, noe som betyr økt overvåking og større ressursbruk - sammen med bedre betalingsordninger.

Men jeg er ikke sikker på at "TONO" løsninger er veien å gå. Det fungerte på radio, men nettet er som du påpeker en ny arena.

Jeg tror plateselskapene må legge tilrette for gode muligheter for å laste ned. For eksempel er jeg meget interessert i å kunne laste ned musikk i BEDRE kvalitet enn CD (gjerne lossless kompresjon). Hvorfor skal utviklingen gå bakover. Hvorfor betale for et tilbakeskkritt?

Et slikt lovlig kjøp bør være fritt for kopisperrer og bør kunne konverteres til andre formater, bør kunne spilles av fritt på hva man vil, og bør til og med kunne deles med venner.

Selvsagt bør det være mulig å kjøpe andre formater også, direkte tilpasset for eksempel iPod osv.

Prisen burde være billigere enn CD, fordi det ikke er noe fysisk medium. Grådigheten til selskapene har vært med på å skape grobunn for den problemstilling de ser idag.

MEN - og det er et stort men. I en slik situasjon bør alikevel organisert fildeling tas. Det ligger ikke innenfor rimelighetens grenser at man skal kunne leve av å være mellommenn av ulovlig fildeling. Dette er ikke akseptabelt av den enkle grunn at det ikke finnes noe grunnlag for å bedrive slikt uten å gi opp opphavsrett.

Og kaster man opphavsretten på båten åpner man opp for ren kommunisme på den fronten. Hva blir det neste?

Opphavsrett er intet annet enn retten til de som lager åndsverk til å kunne kontrollere sitt arbeid på samme måte som de som produserer mer fysiske ting. Det går IKKE på rettigheter knyttet til platebransjen, men til artister, til låtskrivere, til forfattere og så videre.

Helge Samuelsen sa...

http://www.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=559417

Selvsagt vil ikke dette være nok for piratene. de er jo pirater, ikke sant = lovløse.

Med andre ord, de fortjener hva de får.