søndag, desember 17, 2017

Imperiet faller

Skattereformen i USA vil gi enorme skattekutt til de rikeste og til korporasjonene, små skattekutt for vanlige folk, og nødvendiggjør drastiske kutt i investeringer til infrastruktur, forskning, og statlige virksomheter.

Man må anta at investeringer til det industrielle militære kompleks og overvåkingsorganene kortsiktig vil bli de samme, eller endog større. Utviklingen mot overvåkingssamfunnet og politistaten vil fortsette. USA vil imidlertid neppe ha økonomi til flere storkriger.

På mellomlang sikt vil forfallet sannsynligvis bli forsøkt dempet ved at skattene til middelklassen økes. Skattelettelsene på vanlige lønninger er, i motsetning til enprosentens, tidsbegrenset til 2025. Å utarme et lands befolkning er imidlertid raskeste veien til et økonomisk kollaps.

Resultatet vil være det amerikanske imperiets fall. Infrastrukturen i USA er allerede utslitt, gjelden skyhøy, middelklassen sliter allerede, og det eksisterer allerede alternativer til petrodollaren. Dollaren ikke bare kan, men vil kollapse, hvis den ikke lenger er verdens reservevaluta, med de fordeler det innebærer.

Årsaken er den frie kapitalismens iboende systematiske degenerasjon mot monopoler, og  fiat-pengesystemets egenskaper som et pyramidespill. Kompromissløse meninger er blant de kommentatorene som har varslet denne utviklingen lenge.

Men har ikke USA selvoppholdelsesdrift? Nei, dets økonomiske system er ikke under demokratisk kontroll, og de som styrer dette er grådige. Skattereformen skulle kunne gi ubegrenset luksus i flere generasjoner for den økonomiske elite. Dette er allerede lenger enn deres tidshorisont.

Og USA har lenge vært et korporatokrasi, det er det flere økonomer som har fått med seg. Dette innebærer at det i praksis er de store korporasjonene som styrer økonomien og politikken gjennom store donasjoner og lobbyvirksomhet.

Siden korporasjoner er styrt av kortsiktig profitt, og derfor også gir incentiver basert på kortsiktighet til sine ledere gjennom diverse bonusordninger, og disse selskapene i tillegg også stort sett er globale og ikke nødvendigvis blir rammet av økonomisk kollaps i USA, er utviklingen som forventet.

Smarte land bør trekke seg ut av dollar i størst mulig grad umiddelbart, og petrodollaren bør avvikles før den trekker hele vesten med seg i dragsuget. Verdens økonomiske tyngdepunkt vil uansett uavhengig av dette ubønnhørlig skifte mot Kina/Russland (med tyngdepunkt Beijing, selvsagt) - som i lang tid har bygget opp gullreserver for å skape et alternativ til de vestlige fiat-pengesystemene.

Således er dette ikke bare en indikasjon på at det amerikanske imperium står for fall, men også at vesten må orientere seg østover i fremtiden. Uavhengig av interesse eller ønske om å gjøre dette. Pengetrykking og gjeldsdannelse har undergravet vestlige valutaer langt over bristepunktet allerede.

Det er på høy tid å avslutte den private Rothschild-dominerte Bilderberger-støttede manipuleringen av fiat-penger en gang for alle. Dette er ingen konspirasjon, ingen Illuminati-styrt plan for en ny verdensorden der vedtak fattes bak lukkede dører av hemmelige brorskap. Dette er det som burde være det forventede resultatet av å gi noen få kontrollen over pengesystemet og den uungåelige konsekvens av å tillate at verden blir styrt av grådighet.

Verden vil ha godt av å huske at penger er et matematisk basert byttemiddel og at virkelige verdier er summen av alle menneskers arbeid i den fysiske virkelighet, ikke flytting og manipulering av valuta i noen form.

Pengenes egenverdi er illusjonen. Blendverket. Den største løgn noensinne utøvd mot menneskeheten.

Ingen kommentarer: