søndag, desember 03, 2017

De suser avgårde

Myndighetene har i flere år og gjennom flere kanaler bygget opp ideen om veiprising. Dette skal (vil) gjøres ved at GPS-enheter skal monteres i alle biler og registrere antall kilometer kjørt. Differensierte priser på tid og sted blir mulig.

Norge har ennå ikke forstått at infrastruktur genererer inntekter, og ikke er en del av utgiftssiden.

Når bilistene er herset med nok av det urettferdige bompengesystemet, blir nok lovnadene om reduserte og mer rettferdige takster akseptert. Det eneste man kan si med sikkerhet er imidlertid at det på sikt blir dyrere for de fleste. Dette skjer ikke for å redusere kostnader, men for å øke kostnader ved bilkjøring når folk har behov for å kjøre.

Akkurat som "smarte strømmålere" skal gjøre det dyrere å bruke strøm når man har behov for det.

De samfunnsmessige kostnadene ved å fordyre bruk av infrastruktur generelt, og når behovet eksisterer spesielt, vil være store. Så samfunnsnytte og samfunnsøkonomi ligger ikke bak vurderingen. Større verdiskapning kunne komme alle til nytte, men den som kan garantere å alltid ta den største biten av kaka kan tjene på mindre verdiskapning, hvis den bare i mindre grad deles. Et slikt system som vi legger opp til vil bare være fornuftig hvis formålet er å kontrollere og legge tilrette for sluttspillet i den oligarkiske samfunnsutviklingen - saueflokken lever og arbeider innenfor samfunnets spilleregler bestemt eneveldig av maktmiljøene, oligarkene - sauenes personlige frihet solgt bit for bit av mennesker som hverken skjønner hva som skjer, eller hvorfor.

De priviligerte har uansett råd til å omgå de kontrollmekanismer sauene pålegges. De priviligerte kontrollerer, som alltid, både produksjonsmidlene og infrastrukturen som i prinsippet er samfunnet - og de suser avgårde alle mann.

Ingen kommentarer: