onsdag, desember 20, 2017

Feminismens fall?

Ekstrem-feministene i Sverige ønsker at flere handlinger skal anses som voldtekt.

Dette er et populistisk og ekstremistisk forslag som neppe vil avhjelpe Sveriges virkelige problem. Voldelige gjengvoldtekter der politiet står maktesløse.
Å prøve å fremstå som handlekraftig ved å forsøke å mikrostyre sex er å avlede oppmerksomheten, vil føre til latterlige tilstander, og vil ikke forandre det faktum at Sverige har blitt et utrygt land, ikke på tross av, men på grunn av "social Justice Warriors" og total virkelighetsfjern politikk.

Nå skal man huske på at slike kampanjer er basert på tredje og fjerde bølge av feminisme, som støttes av mindre enn 20 prosent av alle kvinner.

Feminismen har altså ødelagt seg selv innenfra, uavhengig av hvordan det per idag kan se ut. Ekstremismen og mannshatet som ligger bak garanterer det. Uten at man nødvendigvis ser det klart akkurat nå, i blodtåka.

Voldtekt og upassende oppførsel har selvsagt lenge vært ulovlig og blitt reagert på av det store flertallet av både kvinner og menn. Utrolig nok svekker denne hummer og kanari-bevegelsen nettopp denne situasjonen ved å viske ut grensene mellom ulovligheter og det upassende. 

Og man later som om kvinner ikke også oppfører seg upassende, eller voldelig. Det er for eksempel forskning som viser at kvinner og jenter  bruker psykologisk mobbing mer enn gutter og menn. Og at kvinner i maktposisjoner også misbruker disse. I Storbritannia er 40% av vold i hjemmet påført menn av kvinner. Studier fra USA viser at i tilfeller der vold eksisterte i forhold var forskjellen 53% versus 49%. Forskjellene er altså mindre enn man tror - kamskje ikke-eksisterende all den tid det er et større stigma for menn å rapportere å være utsatt for vold enn det er for kvinner.

SJW og #Metoo agendaen har altså i virkeligheten et svært tynt grunnlag for å hevde sin rett. Det er vanlig i ekstremistiske miljø og derfor forventet.

Vitenskapelig sett skal kvinner også være klar over at de har ansvar for menns evolusjon. Det har alltid vært de tøffeste guttene som først får jentene. Tygg litt på den. Det er almenn enighet i evolusjonslæren at det er hunnen hos alle arter som former hannens utvikling. Selvsagt er feminisme idag ikke bevisst evolusjonær virkelighet. 

Og at man i det hele tatt må ta opp slikt fører til at dette lett blir en krig mellom kjønnene, istedet for et naturlig samarbeid.

Svenskenes forsøk på å detaljregulere sex, er sikkert basert på gode hensikter. Og i prinsippet kan man jo alltids være enig. I prinsippet. I virkeligheten kan man imidlertid klart se at den typiske SJW politikk som der har vært i sitt zenit lenge faktisk har vært absolutt og totalt maktesløs i å sikre svenskenes sikkerhet i forhold til de verste volds- og voldtektsforbrytelser.

Det burde være tankevekkende. Men er det ikke.

Det er i seg selv tankevekkende.

På den annen side skjer revolusjoner ofte når en part blir for ekstrem, og går for langt. Det er derfor ikke slik at feminismens fall er endestasjon. Garantert ikke. På sikt kan man håpe på at et virkelig og genuint ønske om likestilling blir en bevegelse som respekterer alle kjønn.

Ingen kommentarer: