onsdag, september 13, 2017

Kommentar til - Den største løgn

Kommentar til forrige innlegg "Den største løgn".

Ja, Kompromissløse meninger er klar over at G. Edward Griffin er en konspirasjonsfreak - med en total uvitenskapelig tro på at HIV ikke finnes, og at kreft ikke er en sykdom. Han er også involvert i pyramideliknende og ulovlige "bli rik i en fei" selskaper - som bare gir rikdom til eierne, selvsagt. Han forklarer imidlertid på en god måte i videoen galskapen bak pengesystemet - som også er et pyramidespill.

"Konspirasjonsteorier" er imidlertid selvsagt ikke feil fordi de påviser konspirasjoner. Konspirasjoner finnes. Det er fakta og kunnskap som må brukes for å skille klinten fra hveten. 

Verdens pengesystem er basert på en allianse mellom statene - som ønsker å kunne trykke penger - og finansinstitusjonene/bankene (og deres eiere) - som ønsker å tjene penger. Det er et rigget system der "usynlig" skattlegging (villet inflasjon) går mest ut over massene, mens kapitaleiere og finansverdenen automatisk får overført verdier.

Det er et system basert på gjeld, som per definisjon er ustabilt, og krever "redningspakker" for systemet med jevne mellomrom. Disse "redningspakkene" blir betalt av massene, ikke finansverdenen.

Målet - å skape kreditt og penger til investeringer - kan nås på andre måter. Trickle up er mer effektivt enn trickle down. Staten kan skape penger (eller ødelegge penger) etter behov. Illusjonen om at penger er en "ting" - en fysisk entitet eller målbar størrelse er feil. Spørsmålet er ikke bare hvor mye penger som skal eksistere (verdien av hver pengeenhet) , men hvor raskt pengevolumet skal øke (inflasjon), og hvem som skal få de nye pengene (fordeling). 

Løgnen er at folket eier pengene. Men løgnen er også at det ikke finnes nok penger. Istedet for å kunstig heve levestandarden til finansfolket (inkludert Rotschild, Rockefeller, etc), kan en stat like godt skape penger til formål kontrollert og bestemt på demokratisk måte. Inflasjonen blir den samme enten pengene går til det ene eller det andre.

Mens verden kan skape nye penger for å redde finansverdenen, finnes ikke penger til infrastruktur, eller til å avskaffe fattigdom. Dette er en løgn.

Første illusjon: Finansverdenen må reddes. Nei, den må ikke det. Bare under nåværende regime "må" den det. Under andre pengeregimer må finansverdenen tjene penger på reelt arbeid, ikke på inflasjon og gjeldsbaserte renter.

Andre illusjon: Staten er avhengig av finansinstitusjonene og "kapitalistene" for at pengesystemet skal fungere. Nei, det er omvendt.

Tredje illusjon: Statens inntekter og dermed potensielle utgifter er avhengige av skatter og avgifter. Dette er ikke riktig. Skatter og avgifter kan brukes til å fjerne penger fra sirkulasjon, men er overhodet ikke nødvendige for at staten skal ha penger å bruke. Staten kan like godt skape penger ut av ingenting til å bygge sykehus, veier, betale lærere, etc som den kan over natten skape hundrevis av milliarder ut av ingenting for å skape "vekst" eller "redde" finansverdenen. Inflasjonen blir den samme - men kommer flere til gode. 

En annen pengepolitikk er mulig, et system som er transparent nok til å vise hvem som får pengene, og hvor mye dette eventuellt skaper i inflasjon vil gi større rettferdighet og større demokratisk kontroll.

En transparent pengepolitikk er imidlertid det siste konspiratørene ønsker. Makten ligger i illusjonen.

En slik pengepolitikk ville i tillegg som en bonus vise hvor de store linjene i politikk ligger, og hvor små og patetiske de sakene som idag er oppe til politisk debatt i virkeligheten er.

En slik transparent pengepolitikk ville i tillegg også forhåpentligvis ført til at politikere flest skjønte hva de faktisk holder på med.

Ingen kommentarer: