onsdag, juni 14, 2017

Uber-raschung?

Politikere fra Frp og Venstre bedriver reklame for Uber, blant annet i Stavanger Aftenblad. De mener byen er klar for konkurranse i drosjenæringen. Det kan så være, men de er samtidig langt ute å kjører når de ser det som sin oppgave å bedrive fascisme. (blanding av politisk og næringsmessig makt)

Kompromissløse meninger registrerer at FrP og Venstre er for bevisst forskjellsbehandling. Dette selvsagt basert på en noe misforstått symbolpolitikk. Er de også nå for at Taxinæringen skal kunne arbeide under samme (manglende) vilkår som Uber? Er de nå for å legalisere såkalt "pirattaxi"? Eller er de bare for å gi særfordeler til et globalisert firma som skor seg på nettopp å få slike særfordeler? 

Ellers er det på tide politikere generellt begynner å lære seg at deres rolle i forhold til privat næringsvirksomhet er å legge forholdene til rette, sette eventuelle standarder, og ha et lovverk og prosedyrer som er like for alle aktører. Å gå et selskaps ærend er å betrakte som korrupsjon (i dette tilfelle påvirkningshandel) og privat lobbyisme og langt utenfor demokratiets spilleregler. Kanskje en politikerlisens med påtvungen opplæring er nødvendig?

Forøvrig anser Kompromissløse meninger det som uten hensikt å prøve å få politikere til å forstå hva som burde være en pålagt begrensning i deres virksomhetsområde. Til det er politikken for sammensauset i en "everything goes" gruppetenk til å være lydhør for slik kritikk. Det minnes imidlertid om at Norge er et konstitusjonelt demokrati, og: "De folkevalgte må utøve myndighet gjennom å lage lover som gjelder for alle og som ikke kan ha tilbakevirkende kraft" .

Dette betyr at å leke lobbyist for en politiker er ukonstitusjonelt - selv om vedkommende ikke har peiling på hva dette måtte bety.

Ingen kommentarer: