lørdag, juni 03, 2017

Flytende biodrivstoff

Norge satser på elbiler og olje. Og Norsk olje og gass skal være en del av fremtidens løsning. Dette er selvsagt basert utelukkende på en økonomisk vurdering. Vi vil ikke, i likhet med Trumps USA, tape penger på å redde planeten. Tvert imot, hovedsaklig skal menigmann i Norge betale avgifter.

Det er ikke slik strukturelle omlegginger foregår. Selv om det kan være besnærende å tro at det er så lett. Fordi vi da kan både spise vår kake og ha den også.

Det grønne skiftet må bety å fase ut fossilenergi til fordel for fornybar energi. Ingen av Norges løsninger gjør dette. Fossilsatsingen er business as usual - elbilsatsingen forbruker av allerede eksisterende energi, og gir ingen utfasing av fossilenergi i seg selv - avgifter kan dreie folk over til andre løsninger, men forutsetter at reelle løsninger finnes.

Ingen av disse mekanismene skaper ny fornybar energi som er en absolutt forutsetning for å kunne fase ut fossilenergi.

Vi tror altså vi gjør noe, og bruker store ressurser på dette, men i virkeligheten gjør vi oss i beste fall bare delvis "fornybar-ready". Selv USA gjør mer, fordi de forskjellige delstater har mer vett enn det per idag finnes i klovnehuset i Washington D.C.

I Norge styrer oljeøkonomien. Alt annet er spill for galleriet.

Teknisk sett er elbiler et godt skritt på veien - forutsatt at vi bygger ut ny fornybar elkraft for å kompensere for økt forbruk. Det gjør vi ikke. Hovedsatsingen mot det fornybare samfunnet må være å erstatte kullkraft som førsteprioritet, og dernest gasskraft med fornybar kraft. Vi må ha mer kraft fra sol, vind, bølge og geotermi. Ved å øke elbruken gjør elbilsatsing dette vanskeligere, ikke lettere.

Hydrogenbiler kunne også vært et godt skritt på veien, forutsatt at hydrogen ble fremstilt på en fornybar måte. Det er absolutt mulig, og hydrogen er også et drivstoff som kan brukes i fly, i motsetning til batterier. På grunn av dette, og på grunn av at hydrogen kan produseres uten den store ressursbruken av ikke-fornybare alkaliske metaller som batteriproduksjon forutsetter, har Kompromissløse meninger ment at hydrogen kunne være en del av løsningen. Utviklingen idag går nok heller hovedsaklig mot batteridrift - ihvertfall til også slike ressurser blir vanskeligere å få tak i og kostnadene ved avfallshåndtering øker og batterier derfor blir dyrere å produsere en gang i fremtiden.

Det vi også snakker om er biodrivstoff. Men vi gjør lite for å bidra. Å kjøpe biodrivstoff av andre og frakte det over lange avstander kan nok anses å være med som rævedilter, men vi trekker ikke akkurat lasset.

Flytende biodrivstoff av andre generasjon er på kort og mellomlang sikt en fullgod løsning for å være klimanøytral. Et annet argument er at hvis vi forutsetter at Norge en gang skal (eller blir tvunget) til å legge ned vår hovedsatsing - fossilenergi, så bør vi tenke på å erstatte arbeidsplassene. I verdensmålestokk har det vist seg at det skaper mange arbeidsplasser å satse på flytende biodrivsoff

I Finland har man klart å skape gode arbeidsplasser innen teknisk diesel. I  New Zealand har man også klart å satse tungt, fortrinnsvis ved å bruke dyreavfall fra kjøttproduksjon. Slikt drivstoff er fullgodt som erstatning for eksisterende bilpark, i motsetning til den sabotasjeliknende og ressurssløsende norske bio-aksjonen mot bilmotorer. Norge har gode forutsetninger for begge disse andregenerasjonsprosessene. Vi har skog og drifter den mindre nå enn før, og vi har dyreavfall som idag i hovedsak går til spille. 

Selvsagt ligger vi langt tilbake i startgropa, men behovet for fornybar energi er så stort at vi kanskje ennå kan klare å henge oss på her. Forutsatt at ikke oljelobbyen ennå får lov til å preke om ren norsk fossilenergi og avgifter som det eneste saliggjørende. Norsk gass er ikke ren - det er heller ikke amerikansk "clean coal". Dette er propaganda som ville fått Goebbels til å nikke anerkjennende.

Hovedfordelen med flytende biodrivstoff er at det representerer nye arbeidsplaser og ny energi inn i miksen. Løsninger som ikke tilfredstiller disse kravene vil forbli symbolløsninger.

Ingen kommentarer: