lørdag, juni 24, 2017

Desinformasjon i norsk presse

Det burde ikke være en hemmelighet at norsk presse - i likhet med de fleste lands presse - er sterkt påvirket av propaganda og desinformasjonskampanjer. Mange land har en profesjonell omgang med nettopp slik propaganda. Det er ingen hemmelighet at de fleste land har egne militære propaganda-avdelinger. Formålet er selvsagt å påvirke opinion for å styrke egne interesser.

Et nylig eksempel på slik desinformasjon kommer fra NTB, her gjengitt på ABC nyheter:"Errant fire" er et uttrykk som brukes om ildgivning som slår ned utenfor det tiltenkte område. NTB påstår ettertrykkelig at Syriske styrker skjøt mot Israelske mål fra Golan høydene. Begge påstander er feil, Israel var ikke mål, og det ble ikke skutt fra Golanhøydene. NTB's påstander er derfor direkte løgn, og selv i Israel påstår ingen dette.

Granatene, skutt mot IS-kontrollert område, slo ned på Golan høydene, som er Syrisk territorie, ikke Israelsk. Ingen ble skadd i denne hendelsen. Kompromissløse meninger er klar over at området er okkupert av Israel - en slik hendelse kan derimot på ingen måte påstås å være et angrep på Israelsk territorie.

Det Israelske motangrepet for å beskytte Israels "suverenitet" (dette er vinklingen på propagandaen fra IDF, noe mer subtil) drepte to Syrere. De Syriske styrkene angrep IS-styrker, som altså i praksis fikk hjelp av det Israelske flyvåpen.

Den som følger med på situasjonen vil vite at det tidligere ofte har forekommet at slik "errant fire" har kommet på avveier inn over Golan høydene, både fra IS, Syriske styrker, Jabhat al-Nusra og andre. Flere fundamentalistiske Islamske grupper befinner seg rutinemessig på Golan høydene. Israelsk vedkjent politikk er å beskyte Syriske styrker som gjengjeldelse uavhengig av hvem som faktisk skyter. Denne politikken er under kritikk, også i Israel.

Kompromissløse meninger er klar over at forholdene i Syria/Israel er kompliserte, men mener forøvrig at det er inkompetent at propaganda-avdelingene i Norge og Israel ikke klarer å koordinere sin innsats.

Ingen kommentarer: