tirsdag, mai 10, 2011

Biofremtid

Skal verden ha en noenlunde sjanse til å stanse klimautslipp og samtidig unngå en energikrise som både vil forverre klimakrisen (forbrenning av stadig mer utilgjengelig og dyr fossilenergi på grunn av desperasjon) og utrydde vår sivilisasjon (sivilisasjon = energiforbruk), må vi ta kraftige grep - men først og fremst fornuftige grep.

Vi har verken råd eller tid til månekrasjlandinger.

Fakta: Strømnettet på verdensbasis er bygget først og fremst på fossilenergi og kjernekraft. Ingen av delene er fornybart. Vannkraft dekker kun 2,2% av verdens energibehov, og bare 40% av Norges energibehov. For at el-kraft skal bli fornybar og dekke alt energibehov må altså hoveddelen av verdens energiproduksjon fases ut og erstattes.

Fornuft tilsier at dette ikke kan foregå ved ny fornybar el-produksjon alene.

Elbiler eller andre "miljøvennlige" elektrisk-baserte teknologier vil ikke være reellt miljøvennlige på flere generasjoner og vil istedet opprettholde behovet for fossilenergibasert elproduksjon.

Ethvert forsøk på å spare elkraft vil torpederes tusenfold av behovet til elbiler samt den dobbeltmoralistiske holdningen til grønne sertifikater, der ønsket om avgifter delegeres på dem som antas å kunne betale (folket = avgiftskveget - mens kraftkrevende industri går fri). Dette uavhengig av hvor miljøvennlige folk i elbiler føler seg. Og like uavhengig av om forbruket av el tilgodeser kapitalismen, mens folks forbruk vris over til andre energikilder. Virkeligheten bryr seg ikke om synsing og symbolpolitikk.

Fremtiden er ikke vindkraft. Vindkraft gir ikke baseload. Vindkraft kan ikke sikre at strømnettet kan levere under toppforbruk. Vindkraft kan levere noe kraft i slike perioder. Men ikke alltid. For solkraft - ditto.

Elektrisk kraftproduksjon må utbygges med baseload kapasitet for å sikre mot blackouts i perioder. Bare geotermisk kraft kan dekke dette behovet i fremtiden, med mindre vi får til fusjonskraft. Slik utbygging må være massiv og vil være kostbar hvis fossilenergi skal fases ut hurtig nok.

Energi til mobile enheter (Biler, båter, etc) bør derfor om mulig komme fra andre kilder, og ikke konkurrere med strømnettet. Alternativet er da hydrogen, biodiesel og planteoljer.

Hydrogen, metanol og lignin kan utvinnes av rest-biomasse fra landbruket, avkapp fra skog og mer eller mindre alle karbonbaserte avfallsprodukter ved hjelp av bakterier. Planteolje kan produseres ved hjelp av alger. Disse prosessene gir drivstoff som kan brukes i eksisterende motorer med kun få modifikasjoner. Prosessene er karbon nøytrale.

Fremtiden er derfor dieselmotorer (opprinnelig olje-motorer), og hydrogenmotorer - ikke elektromotorer.

Og dette uavhengig av hva noen vil eller tror. Økonomien vil tilsi at det blir slik - det eneste som er usikkert er hvor raskt en går fra fossildiesel til biodiesel. Det avhenger igjen av hvor mye tid en vaser bort på tull, eventuellt hvor mye fossilenergi statskapitalismen og annen kapitalisme presser verden til å forbruke.

5 kommentarer:

simonfur sa...

Veldig bra. Vindkraft og solkraft er ingen løsninger, men en del av den. I mindre kvantum selvfølglig. Eg har troen på muligheten til å utnytte energi mye der en bor og er. (en vindmølle på taket, bedre utnyttelse av sollyset, you know)...

Men for å erstatte kull og gass, ser eg ingen andre nære løsninger utenom atomkraft. Hva tror du om det? Muligheter for gjennvinning, sikkerhet og virkningsgrad har jo vokst markant.

Helge Samuelsen sa...

Hei igjen!

Lokalproduksjon av kraft er meget nyttig. Ikke minst fordi det er et stort potensiale der, men også fordi det bryter ned litt av det eksisterende kraftmonopolet - som ikke er opptatt av energiproduksjon, men inntjening :)

Atomkraft er dessverre ingen fornybar energikilde, og allerede er det problemer med å få tak i nok spaltbart materiale. I tillegg er det et dilemma at atomkraft (inkludert thoriumbasert atomkraft) gir store mengder sterkt radioaktivt avfall. Dette er ikke forsvarlig lagret. I USA og flere andre steder ligger mye av dette i vannbasseng like ved reaktorene, og er alvorlige trusler ved naturkatastrofer eller terrorisme. Kostnadene ved dette er ikke ennå betalt, men skyves foran oss i tid.

Teoretisk sett har vi spaltbart materiale for flere millioner år tilgjengelig, men dette forutsetter oppknusing av jordens lithosfære - en umulig og uønsket oppgave. I praksis er vi derfor bundet av det som er økonomisk utvinnbart - og her er grensen mer eller mindre nådd.

Atomkraft er uansett sterkt subsidiert per idag, og når mindre tilgjengelige ressurser skal utvinnes, vil kostnadene stige dramatisk. Vi snakker om et tidsperspektiv på noen få tiår.

Geotermi er en uendelig bedre løsning!

Fred Rune Rahm sa...

"Det avhenger igjen av hvor mye tid en vaser bort på tull"

Selvfølgelig er det tull, men ingen politikere vil tenke slik. Og det til tross for at det er gal økonomisk tankegang også. De som legger om tidlig vil få et forsprang, vi har så allikevel mye å bruke olje til i en overgangsfase.

Fred Rune Rahm sa...

Apropos: http://bit.ly/kBuc9G

Helge Samuelsen sa...

Meget forsinket svar, Fred Rune. Beklager.

Ja, det svarer seg selvsagt å være først i utviklingen - og utviklingen fører ubønnhørlig og ustoppelig til dyrere priser på fossilenergi. Dette vil ruinere alle nasjoner som er avhengige av nettopp denne type energi. Det er uunngåelig.

Og uavhengig av hvor stort oljefond vi måtte ha kan dette ikke kompensere for energikrisen. Digitale penger driver intet fysisk arbeid.

Det er vel det vanskeligste å forklare folk, at penger (inkludert skattepenger) ikke er verdier, men kan kjøpe verdier. Forutsatt at verdiene finnes!