tirsdag, mai 03, 2011

Arktis smelter

I regi av Arktisk Råd har over 250 forskere fra Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA gjennomført en fireårig studie av arktiske strøk. Utredningen Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) er en rapport beregnet på det generelle publikum som viser at utviklingen går i retning av worst case, og at de mest optimistiske IPCC-scenarioene og politiske "togradersmål" fremstår som rene ønskedrømmer.

Dette burde ikke komme som en overraskelse, fordi politikere og kommentatorer flest har fokusert på en utvikling som forutsetter drastiske kutt i utslipp av fossilt karbon. Kutt et sted har imidlertid gitt økt utslipp et annet sted, og ennå utvinner verden fossilenergi i et maksimalt tempo. Og alt som utvinnes forbrennes. Regnestykket er enkelt - lokale kutt er i beste fall med på å skape en illusjon av handling.

Heftet Konsekvenser av klimaendringer i Arktis tar for seg situasjonen i Arktis idag, samt fremtidsutsikter, og bør være på alles leseliste.

Av rapportens hovedpunkter nevnes i utdrag:

"Iskjerner og annet bevismateriale på hvordan klimaet var i fjern fortid, viser oss at økningen i karbondioksidnivået i atmosfæren henger sammen med økningen i den globale temperaturen. Menneskelig aktivitet, og da primært bruk av fossilt brensel (kull, olje og naturgass), men også rydding av nytt land, har ført til at konsentrasjonen av karbondioksid, metan og andre varmeoppfangende («drivhus») gasser har økt i atmosfæren. Siden begynnelsen av den industrielle revolusjon har konsentrasjonen av karbondioksid i atmosfæren økt med 35 %, og den globale gjennomsnittstemperaturen har gått opp med 0,6 °C."

"Økte globale konsentrasjoner av karbondioksid og andre klimagasser som skyldes menneskelig aktivitet, primært forbrenning av fossile brensler, er beregnet til å bidra til en ytterligere arktisk oppvarming på 4 til 7 °C i løpet av de neste 100 årene."

"Smeltingen av arktiske snø og is med høy evne til å reflektere sol, vil avdekke mørkere land- og havoverflate, noe som øker absorpsjonen av solvarme og bidrar til ytterligere oppvarming av jordkloden."

"Redusert mengde havis vil sannsynligvis gi mulighet for økt utvinning av offshore olje og gass, selv om økt bevegelse i havisen kan komme til å forhindre enkelte operasjoner."

Og her er dilemmaet. De menneskeskapte klimaforandringene er godt dokumentert, og konsekvensene i stor grad kjent. Imidlertid oppfører menneskeheten seg generellt som om ingen problem finnes. I beste fall flikkes det litt her og der. Imidlertid vil bare en faktisk reduksjon av utvinning av fossilenergi ha betydning. Men hovedfokus idag er ikke på å erstatte fossilenergi, men å lete opp ny fossilenergi. I Norge ønsker sterke krefter å bore etter olje og gass i arktiske strøk. I USA har oljelobbyen fortrengt satsing på fornybar energi ved å åpne for mer leting i Mexicogulfen og en storstilt satsing på skifergass. I Kina bygges kullkraftverk etter samlebåndsprinsippet. Sparing - basert på vridning av energiforbruk ved hjelp av avgifter eller kvoter - har i virkeligheten null effekt, fordi fossilenergimarkedet er globalt, og fordi mindre forbruk et sted automatisk fører til mer forbruk et annet sted. Fossilenergi trekkes ikke fra markedet på grunn av noen av de liksomløsninger vi til nå har implementert.

Istedet for å handle, skryter vi av at politikernes flyreiser er betalt for med kvotekjøp. Og vi bygger gasskraftverk som vi kanskje en dag skal rense. Tiltakene er uten logikk, mål eller mening. Men gir muligens bedre nattesøvn for den intellektuellt late. Status quo er imidlertid at fossilenergi forbrukes maksimalt idag, og med stor sannsynlighet vil fossilenergi forbrukes maksimalt imorgen.

ACIA rapporten konkluderer blant annet:

"Dersom samfunnet på den annen side beslutter seg for å minske utslippene betraktelig, vil de påførte klimaendringene bli mindre og det vil ta lenger tid før de inntreffer. Det betyr ikke at man vil bli i stand til å eliminere alle konsekvensene, spesielt ikke de ugjenkallelige konsekvensene for enkelte arter. Men det vil tillate økosystemer og menneskelige samfunn å tilpasse seg på en bedre måte, noe som vil minske de samlede konsekvensene og kostnadene."

Konsekvensene kommer uungåelig. Men kan mildnes. Men dette er neppe på den politiske agendaen idag. Kun reell velgermakt kan eventuellt påvirke situasjonen. Men det forutsetter guts og mot til å stå imot det behagelige ved inaktivitet. Og evne til å se forbi egne navlebeskuende behov akkurat idag.

Oddsene er med andre ord imot oss.PS: Dette innlegget finnes ogsaa paa ABC Borger. Innlegget inneholder en "feil" som ikke egentlig er feil - bare for aa sjekke om den faste fornektergjengen der faktisk leser innleggene, eller om de bare er uenige paa ren ryggmargsrefleks :)

Ingen kommentarer: