onsdag, mars 14, 2018

Takk, Stephen

Stephen William Hawking er død. Takk for alt arbeide som har gitt oss kunnskaper om universet, svarte hull, og sammenhengen mellom relativitet og kvantefysikk. R.I.P.

Nemo hadde i sin tid gleden av å gjennomlese et førsteutkast til "A Brief History of Time" med utallige håndskrevne kommentarer (skrevet ned av Hawking's assistent), som gav en innsikt i geniets tenkemåte. Dessuten gleden av at Hawking selv vurderte Nemo's tese om "ikke-eksistens av singulariteter i kollapsarer".


Hawking vil bli husket som en av de største innen vitenskapen. På sikt kan hans innsikt i verdens politisk/økonomiske utvikling imidlertid bli av like stor betydning. Hvis vi er smarte nok til å lytte:


"If machines produce everything we need, the outcome will depend on how things are distributed. Everyone can enjoy a life of luxurious leisure if the machine-produced wealth is shared, or most people can end up miserably poor if the machine-owners successfully lobby against wealth redistribution. So far, the trend seems to be toward the second option, with technology driving ever-increasing inequality."

Ingen kommentarer: