torsdag, november 03, 2016

Klimaløsning.

Noen få skjønner det. 

Mens politikere har gått i den intellektuellt tomme fella at alt skal styres med avgifter (som også har den bivirkning at politikeradelen kan kontrollere stadig større ressurser) - gir dette få eller ingen resultater innen klimapolitikken. Dette er helt feil fokus. Det å begrense bilkjøring ved hjelp av avgifter er som å holde vann i hendene mens man løper en maraton. Fossilenergibruken fases ikke ut, men forflyttes til andre markeder.

Det handler ikke om selvpisking og Tesla-feber, men om en omlegging til fornybar energi, altså utfasing av fossilenergi. Da er det helt uten interesse om fossilenergien forbrukes i ett eller et annet land. En omlegging til elbil i en del av verden samtidig med vekst i fossilbruk i en annen gir nullresultat. 

All produsert fossilenergi vil bli forbrukt et sted. Det er kjernen i saken. Derfor må en plan for å begrense og redusere uttaket av fossilenergi på plass. Tekniske løsninger som eksempelvis elbiler er viktige, men har alene liten eller ingen effekt. Men det er politisk sett enklere å bedrive avgiftsjusteringer enn å gå imot fossilindustrien, derfor er vi dømt til å mislykkes med togradersmålet. Med den ineffektivitet vi ser i klimasaken idag kan vi vel heller legge oss på et sannsynlig worst-case scenario - der all fossilenergi utnyttes og det globale grønne skiftet ikke kommer før det må, det vil si, når de fossile energireservene er tilnærmet oppbrukt.

Avgiftspolitikken er faktisk bokstavelig talt livsfarlig. Ikke bare gir det en falsk følelse av handling, et placebo - men med sin inflasjonsskapende effekt i teknologisk avanserte land, gjør den utvikling av fornybar energi dyrere - og selvsagt da vanskeligere å implementere.

I tillegg er avgiftspolitikken dypt usosial.

Og kanskje aller verst, vi SER at det ikke fungerer. Uten å korrigere kurs. Uten å investere mer i fornybart enn i fossilproduksjon. Det avslører alvorlige psykologiske sperrer mot å være løsningsorienterte og indikerer at miljøsaken er tapt før den begynte. Selv om vi kan forvente mer skrik og skrål en stund ettersom situasjonen forverrer seg.

Tips - investeringene i energisektoren må dreies om først - så kommer den personlige teknologibruken. Ikke omvendt.

Tips - på grunn av absolutt feilslått politikk altfor lenge må vi nå ikke bare redusere fossilenergibruk, men også hente CO2 ut av atmosfæren. Det skjer ikke med teknologisk avanserte løsninger skreddersydd for å tiltale oljeindustrien, men ved å la naturen hente inn karbon drevet av solenergi. Det vil si, man må forkulle tre og lagre det.

Men slikt passer ikke inn i vår kapitalistisk baserte verden, en verden basert på kortsiktig gevinst og pengemakt, en verden der en kunstig definert kapital betyr mer enn rasjonalitet.

På den annen side avspeiler nok verden slik den er menneskets iboende utilstrekkelighet. Resultatet kunne med andre ord forutses. Selv om vi gjerne ikke vil vedkjenne oss slike ubehagelige sannheter.

Ingen kommentarer: