tirsdag, november 01, 2011

Ryfast og møkkamenn

Ok, så har jeg brukt opp alle fornuftige titler om emnet...

Poenget er uansett at Ap gjorde et brakvalg i Strand kommune ved å gå ut MOT Ryfast-prosjektet. Dog er det få som tror prosjektet blir stanset, til tross for at det er flertall mot prosjektet i befolkningen i Strand og Forsand. Slik fungerer det representative demokrati. Eller det vil si, slik fungerer det ikke, fordi vi har partistyrt parlamentarisme istedet.

Men nok om det. Politikerforakten florerer og det er en grunn til det, for å si det slik.

Alternativ til dritten "ingen" vil ha: 7 milliarder+ kunne sikkert betalt for en skikkelig og sivilisert undergrunnsbane mellom Stavanger og Sandnes, med underjordiske stasjoner eksempelvis ved Stavanger sentrum - Sentralsykehuset - Hillevåg - Universitetet - Sola Flyplass - Forus - Sandnes sentrum. Systemet kan selvsagt utvides etter behov. Og kanskje til og med legges innom Hundvåg.

For Ryfastprosjektet blir for dyrt for oss i Ryfylke. Det vil ikke være mulig å pendle til lavtlønnede yrker (NAV neste?). Det legger opp til en økning i biltrafikk. Det vil være helseskadelig for alle som må dagpendle i eksos og støv. Man kan ikke lenger medbringe sykkel til Stavanger via ferger. Turistene får ikke se den fantastiske fjorden vår. Etc.

At Stavanger ønsker gratis tunell til Hundvåg fordi de ellers er sperret inne og ikke kan ekspandere videre er ikke et argument vi i Ryfylke kan akseptere uten at Stavanger i det minste tar sin del av kostnaden. Og - som sagt - siviliserte byer bygger undergrunnsbaner, ikke bilveier.

Råd til Stavanger - la være å ønske at små kommuner må slå seg sammen. Slå dere heller sammen med Sandnes - det er her det reelle problemet ligger. Sandnes har store områder som kan utbygges. Idag blir dette et nettotap for Stavanger. Derav desperasjon...

Råd til politikere, tør å stemme mot det dere er mot (ikke sant, Sandnes?), og forstå generellt at dere skulle representere ikke konspirere.

Ingen kommentarer: