tirsdag, november 01, 2011

Og så kom Kina ...

Kina dominerer snart romfartsteknologi.

Og det sier litt om makt(om)fordelingen idag. USA er i bunnløs gjeld. Europas økonomiske system står på avgrunnens rand.

Kina har siden 80-tallet gått over til stadig større andel av privateid industri. Men statskapitalismen dominerer ennå. Ordet å legge merke til er kapitalisme - ikke stat. For Kina konkurrerer i virkeligheten i et marked med syke og skrøpelige økonomiske systemer og vinner fordi de har forstått at verdiskapning er sterkere enn verdiflytting. Det er det vesten gjør idag. Vi lever i stadig større grad på et økonomisk system der kjøp og salg av aksjer og derivater blir viktigere enn verdiskapning. Vi tror pengene og grådighet i seg selv er viktige, mens de selvsagt ikke er det.

Så kan Kina produsere verdier, mens vi kjøper dem mens vi kan. Og mens den Kinesiske dragen vokser.

"As its GDP has increased, China has become more assertive regarding international issues. Those countries on its periphery--Korea, Japan, Taiwan and the ten Asean countries (Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam)--have felt China's growing influence. When these states make policy decisions they now have to take China into account. There is no direct intimidation, but, by denying access to its huge consumer market, China can punish those who are against its interests. Therefore, none of these countries wants to be viewed as antagonistic. Increasingly, this same pressure is being felt worldwide: The balance of power has changed.", Forbes Magazine – December 20, 2010.

Og så dominerer kineserne. Hvis de ikke går i samme fella som andre ...

3 kommentarer:

Jorunn sa...

Jeg tror det er riktig å se både på sosialismen/kommunismen og kapitalismen som former for religioner.Det gjelder å være mest mulig rettroende i stedet for å stikke fingeren i jorda og se hvor vi er. Problemene er like store uavhengig av parti. Både høyrestyrte Italia og høyrestyrte Drammen har havnet i bunnløs gjeld.

Tenk om vi kunne kombinere Kinas langsiktighet og realistiske sans med demokrati --. Alle partier bør forpliktes til å lage en oversikt over hva de vil gjøre de neste 30 årene med tidspunkt for når de konkrete tiltakene skal iverksettes, ikke som nå lage "visjoner" i form av fata morganaer i det fjerne.

Fred Rune Rahm sa...

Well spoken.

Helge Samuelsen sa...

Jorunn,

Ja, dessverre er det jo slik at det meste får "religiøse" overtoner. Nå er jo også Kineserne i fare for å ha skapt et egenkomponert verdensbilde, der suksessen i stor grad tuftes på tilfeldigheter.

De har iverksatt endel frihandel internt og eksternt, men har for eksempel styrt utbyggingen av boliger etc med det resultat at det er blitt et stort overskudd. Alt dette fordi de ennå "tror" på planøkonomi.

Det finnes ingen fasit, men kontrollert frihandel er slik jeg ser det det beste. Og frihandel er ikke nødvendigvis det samme som kapitalisme slik kapitalismen har utviklet seg.

Ja, om vi bare kunne forplikte partiene til skikkelige planer! Dessverre er det jo lettere å bli valgt på lettvindte "visjoner". Og her må vi velgere også ta ansvar. Ved å velge bort slike fata morganaer.

Men da sitter vi fort uten mange alternativ ;)