mandag, januar 15, 2018

Norman tenker


Så Norman argumenterer altså her for et pyramidespill der flere eldre betyr mer innvandring, som igjen om noen år nødvendigvis skaper en ny eldrebølge, som igjen gir nytt behov for mer innvandring, etc ad infinitum. Det kommer garantert til å bli katastrofe.

(Katastrofe for folk flest altså. For den store - og helt kjente - bildenbergske kapitalistiske konspirasjon er å svekke arbeidstakernes kraft, det gjøres best ved å øke antallet arbeidere mest mulig. Enprosenten, og spesiellt enpromillen tjener best på det, psykopatiske predatorer som de er)

Ellers er hovedproblemet at Norge ikke kan produsere annet enn råvarer så lenge vi har så stort kostnadsnivå som vi har, dette skyldes oljeøkonomi, men også meget høye skatter og avgifter.

(Den korporakratiske  globalistiske verdensorden er imidlertid ikke avhengig av at hver nasjon har en adferd tilpasset egen velferd - snarere tvert imot)

Av råvarer har vi elektrisitet, som vi eksporterer istedet for å bruke det selv til foredling og verdiskaping, fisk som i stadig mindre grad foredler og olje og gass som vi overhodet ikke foredler. Det blir begrensede arbeidsplasser ut av det. Så alternativet er mer byråkrater, hvis vi skal skape mer jobber - men det blir ingen verdiskaping ut av det - snarere tvert imot.

Når politikerne ikke engang skjønner problemstillingene (eller subsidiært ønsker å skape slike problemstillinger) garanterer det at de heller ikke noensinne kan løses av politikk, dette løses snarere heller ved at verden går sin gang, og når resultatet foreligger, tar nok politikerne æren for det, selv om de mer eller mindre heller har vært en bremsekloss.

Ingen kommentarer: