onsdag, mai 24, 2017

Virkeligheten speiles i boligmarkedet

Virkeligheten speiles i boligmarkedet. Forsåvidt ikke så rart, noe annet ville vært utenkelig. Interessant nok tenker våre folkevalgte ikke på slikt. Økonomien er i fullstendig ubalanse. Og der er vår egen feil. En situasjon der spesiellt byene i stadig større grad bare er for de rikeste. Men selv om almenheten nå kanskje etterhvert skjønner at noe er galt, skjønner ihvertfall ikke økonomer, politikere, eller mainstream  kommentatorer hva som er problemet.
Hybler i Bergen. Fremtidens norske boligstandard?

De tror ennå at en kan beskatte seg ut av problemet. Og at dette er boligpolitikk.

Logikken tilsier som en sammenlikning at hvis vi vil ha flere til å kjøpe elbil, så må vi beskatte elbiler høyere. Ingen tenker slik, fordi vi ikke er dumme, men boligpolitikk blandes sammen med økonomisk politikk, og da slår voodoo-tenkning automatisk inn. Basert på tiår med indoktrinasjon og løgner fra den økonomiske elite, som selvsagt alltid har melet sin egen kake, og selvsagt vil ha den for seg selv og spise den også.

Hva med å for en gangs skyld identifisere roten til problemet og gjøre noe med det?

Boligpriser i Norge er høye fordi:

Norge har en oljeøkonomi som pumper stadig flere kroner inn i økonomien og inflaterer denne. Bare de høyestlønnede har hatt en lønnsvekst som kompenserer for dette. På grunn av denne inflatoriske politikken blir reelle verdier derfor stadig dyrere. Boligpriser kan heller ikke kompenseres for ved å importere boliger fra lavkostnadsland. Det er meget dyrt å bygge boliger, selv etter at egen arbeidskraft er utkonkurrert av arbeidere fra land med lavere kostnader, og prisen blir deretter. At vi har utkonkurrert oss selv ved en globalistisk tankegang er forøvrig en del av problemet, fordi det reduserer verdiskapningen, øker behov for velferdsgoder, og derfor bidrar til at vi trykker mer monopolpenger.

Det bygges systematisk for lite boliger, spesiellt i byene. Befolkningsveksten er noe våre representanter lett kan forutse ved å google seg inn på statistisk sentralbyrås sider. Eller de kan få en utredning på dette. Boligbyggingen styres overhodet ikke. Annet enn ved at det til stadighet vedtas tiltak som fordyrer byggingen. Vi må bygge i henhold til vår reelle kjøpekraft, og den er, til tross for oljeøkonomien, ikke slik vi tror eller ønsker at den skal være.

Norge har en oljeøkonomi som gjenspeiles i at en stor del av befolkningen har hatt meget god økonomi, og har kjøpt flere boliger. Dette skaper større press på boligmarkedet.

Norge pumpet, i likhet med de fleste land, penger inn i finansmarkedet etter finanskrisen. Disse pengene låner bankene ut, og tjener fett på å inflatere andres verdier.

Problemet er altså selvskapt, og løses ikke med mer av den samme politisk/økonomiske gruppetenk.

Nuvel, Kompromissløse meninger var inne på problemstillingen  for en tid siden. "...behovet for å faktisk beholde lavtlønnede bosatt innenfor byområdene for å beholde en balanse mellom faktisk behov for arbeidskraft på alle nivå og faktisk tilgjengelighet." Hvem vinner på denne situasjonen, qui bonoNå kan det endelig bli klasseskille igjen. Siden politikerne - våre representanter - ikke har evne til å se den store sammenhengen, må vi imidlertid se frem til evig pine på dette området. 

"Med høyere boligbeskatning og et skakkjørt boligmarked med for stor befolkningsvekst i forhold til boligproduksjon - oppblåst oljeøkonomi og tilhørende dyrtid - blir stadig flere skviset. Fattigdomsbegrepet er vanskelig å definere - men når inntekt - uavhengig av størrelse - ikke betaler faste utgifter - er man i virkeligheten fattig også fanget i et land med stor velstand. Istedet ruller forslagene inn fra ekspertene, som om de alle var høye på å røyke sokker:"

Det kan legges til at utenlandsk arbeidskraft rutinemessig innkvarteres i brakker. Det bidrar selvsagt til den økende ubalansen i økonomien. Med mindre både den økonomiske- og boligpolitikken snart legges om, kan norske arbeidere som et minimum anta at dette blir også deres fremtid.

Økonomer har følgende ekspert-råd:

Økning av boligskatt. (Virkemiddel - skvise flere ut av markedet) 

En økning av egenkapitalkravet for boligkjøpere (Virkemiddel - skvise flere ut av markedet) 

Gjeninnføre regler for maksimal gjeld i forhold til inntekt og skjerpe reglene til hvor stor renteoppgang en låntager må tåle. (Virkemiddel - skvise flere ut av markedet)

Det kan strammes inn på reglene for hvordan bankenes kapitalkrav beregnes (Virkemiddel - øke bankenes inntekt samtidig som man øker befolkningens gjeld)

Heving av den såkalte motsykliske kapitalbufferen (Virkemiddel - øke bankenes inntekt samtidig som man øker befolkningens gjeld)

Fjerne rentefradrag (virkemiddel - sterkt subsidiere finansiellt eierskap av boliger for bedrifter på bekostning av privatpersoner)

Tror du dette løser problemene? Tror du vi vil ha råd til å subsidiere fattige til å bo i byer evig? Eller tror du at vi som vanlig kjører på med placebo-politikk?

Kompromissløse meninger kan fastslå med ubønnhørlig sikkerhet, fordi dette følger like sikkert som en naturlov - at hvis man "løser problemet" ved å beskatte boliger mer samtidig som man subsidierer fattige - så er resultatet at noen andre skvises ut. Og problemet er forsåvidt det samme. Makteliten lever imidlertid meget godt med status quo. 

Og det gjenspeiles i all politikk.

Løsning:

Gradvis utfasing av oljeøkonomi

Få kontroll på "trickle down" inflatorisk pengepolitikk - gi heller samtlige borgere en kontant sum

Bygge flere boliger i pressområder, inkludert boliger med lavere standard

Øke de lavtlønnedes inntekter, minimumslønn bør innføres også for utenlandsk arbeidskraft i Norge


Tillegg: Etterhvert som "fattige" skvises ut av byene, økes også prisen på bilhold og kollektivtransport, samtidig som man roper varsku om all pendlingen inn til byene. Denne sketsjen om at de "fattige" skal bli rikere ved å beskattes hardere - helst også bort fra arbeidsmarkedet, er muligens hentet fra Monty Pythons Flying Circus. Eller noe slikt. Good Grief!


Ingen kommentarer: