lørdag, april 15, 2017

Robotenes kommer

Robotene kommer. Kunstig intelligens vil etterhvert overta de fleste samfunnsoppgaver. Og det er ingenting du kan gjøre for å stanse dette. Resultatet er et samfunn som skiller mennesker i tre leire, de priviligerte med jobb og de upriviligerte uten. Levestandarden vil bli vesentlig redusert for en av gruppene. Gjett hvilken. Den tredje leiren er de som eier robotene og kontrollerer menneskene - både de med eller uten jobb. De er allerede styrtrike, og blir enda rikere etterhvert.

Dette er et resultat av predator-kapitalisme. Selv om ingen vil skjønne dette. Kapitalismen er, som selve pengesystemet, bygget som et pyramidespill.

Trinn en: Det bygges opp verdier i form av kapital og produksjonsmidler. Alle er fornøyde. Arbeidere får råd til å kjøpe produktene, og systemet er selvforsterkende.

Trinn to: Eierne av produksjonen vil - på grunn av konkurranse og grådighet - flytte produksjonen der det finnes billigere arbeidere. Globalisering er resultatet. Etter en tid får de opprinnelige arbeiderne dårligere råd, og markedene for produktene skrumper inn. Dette kan utsettes ved å øke andelen konsum basert på lån, men bare midlertidig. Behovet for å produsere produkter for statlig forbruk, eksempelvis krigsmateriell øker. Kapitalistene eier de politiske strukturer i stadig større grad.

Trinn tre: Nye metoder for å redusere omkostningene ved produksjon blir nødvendig for å opprettholde pyramidespillet. Her kommer kunstig intelligens og roboter, selvkjørende biler etc inn i bildet. (Et alternativ kunne vært at man oppgir systemet og lønningene til arbeidere igjen økes globalt, men dette er ikke mulig i en predator-konkurranse situasjon)

Trinn fire: Systemet overlever en tid, men vil med tiden kollapse. Alle pyramidespill gjør det før eller senere. Spørsmålet er om mennesket kan overleve en slik kollaps kombinert med et annet resultat av kapitalismen, den grove utnyttelse av naturressurser som nå garantert gir oss en global klimakatastrofe som vil oversvømme samtlige kystbyer og gjøre store deler av jordens matproduserende arealer om til ørken. Dette er ikke lenger mulig å stanse innenfor eksisterende økonomisk/politisk system.

I mellomtiden vil jordens føydaladel tjene enda mer penger på utnyttelse, krig og katastrofe. Og er like blinde som resten av verden for de ubønnhørlige resultatene. De er i virkeligheten også roboter, kondisjonert og programmert for selvutslettelse.

Et in Arcadia Ego.

Ingen kommentarer: