tirsdag, januar 17, 2017

Total inkompetanse

Politikere og andre som ikke har den ringeste anelse om hvordan samfunnet vårt fungerer tror de løser forurensingsproblemet ved å innføre forbud mot dieselbiler i Oslo. Det er bare et tidsspørsmål når dette innføres også i andre byer.

Og dette skyldes total inkompetanse. 

Jeg snakker ikke om at uvitende og inkompetente fjols faktisk oppfordret folk til å kjøpe dieselbiler - og fikk det akkurat som de ville.

Det avslører selvsagt i seg selv en absolutt og total inkompetanse på grensen til det utrolige.

Nei. Jeg snakker om noe mye verre. Noe som de samme inkompetente fjolsene ikke helt vil innrømme. Ihvertfall ikke før de har fått godt betalte rettrettstillinger. Som er måten vårt samfunn premierer inkompetanse. Premieidioter bokstavelig talt. La oss kalle spader spader.

Jeg snakker om den totale inkompetente byplanlegging gjennom mange tiår, der en bevisst har latt byene vokse uten å planlegge og eksekutere utbygging av hensiktsmessig infrastruktur. Man har vært lat og inkompetent og latt privatbilen redde samfunnsøkonomien slik at hjulene i bedriftene og det offentlige har gått rundt, og skattepengene har rullet inn slik at man kan bygge og drifte skoler og sykehus og veier og fortau og sykkelstier og biblioteker og alt det andre som skal til for at samfunnet ikke skal kollapse og man ikke havner tilbake på 1600 tallet med tilsvarende økonomi og manglende ressurser til det meste vi tar for gitt idag. 

Dette skjønner ingen. Istedet diskuteres om et dieselforbud gir mindre lidelser for astmatikere osv. Selvsagt gjør det det. Selv om effekten nok er mindre enn forbudsfanatikerne tror. Men selvsagt gjør det det. Selvsagt bør bilkjøring  - spesiellt i rushtrafikken - ned. Og selvsagt er det dieselbilen som er versting på lokal forurensing. Dette er banale sannheter.

Men her har man altså ikke evne til å løse kjerneproblemet. Som er at byene er designet for å skape nettopp disse problemene. I Norge har vi til og med vært så fremsynte å legge europaveiene våre gjennom byene. Den som steiler når det brukes ord som inkompetanse og fjols bør tenke litt på hva disse ordene faktisk betyr. De er godt dekkende.

Folk pendler ikke fra forsteder inn til jobben fordi de liker det. Nyttekjøretøy kjører heller ikke rundt fordi bedriftene betaler sjåførene for å kjøre jolly. Den objektive sannhet er at bilen og forbrenningsmotoren har tillatt inkompetent samfunnsplanlegging og som en sikkerhetsventil vært samfunnets redning i lang tid, slik at man har unngått det økonomiske kollaps..

Men siden den totale inkompetanse i seg selv nærmest garanterer at problemet ikke kan løses fordi oversikten over problemet ikke engang kan forstås av de som burde forstå, så er det lett å spå resultatet.

Den totale inkompetanse får fritt spillerom en stund til.

Ingen kommentarer: