onsdag, mai 27, 2015

Kollektivterrorisme

I Norge er vi verdensmestere til å ønske en ting, men oppnå noe annet. Så også når det gjelder kollektivtrafikk. Vi ønsker - ihvertfall offisiellt - at flere skal kjøre kollektivt. Men saboterer dette elegant med å prise kollektivtransport ut. I Stavanger sier en det regelrett ut - betalende kunder skal svi. Ihvertfall om de ønsker å betale på stedet.
 
Selvsagt ønsker en at kundeene skal gjøre arbeidet med å kjøpe billett på forhånd, slik at effektivitetshysteriet kan fortsette. Bussjåførene har bedre ting å ta seg til enn å håndtere kunder. De har knapt nok tid til å stanse for å ta dem med seg. Det neste blir vel at en må kaste seg på bussen i fart. Ryktene sier at rutetabellene i Stavanger forutsetter at kundene nærmest gjør det allerede.

20 kroner ekstra koster det for bussjåføren å ta seg betalt og smile til kunden. Det er klart - i Norge koster service alltid ekstra.

Leit om du kommer utenbys fra og ikke har kort. Leit om du er turist og får enda et sjokk og nok en grunn til ikke å besøke det rådyre landet uten service igjen.

Kolumbus har via diverse byråkratiske og konsulenttunge arbeidsøkter funnet ut at de ønsker å premiere de som reiser ofte og således har kjøpt busskort ved å straffe alle andre idioter som tror at Kolumbus bryr seg litt om dem også. Det gjør de ikke. 

På den annen side tror Kolumbus også at det å true faste kunder til å spille etter deres regelbok vil gi flere passasjerer. Det er mulig. I annerledeslandet. Men en forretningsmodell der forbrukernes behov planlegges hos byråkratene istedet for hos den enkelte kunde fungerer stort sett bare i Norge og Nord-Korea. Og knapt nok det, kan man si.

Etter å ha blitt vaksinert mot dårlige, overfyllte busser uten service fra min tid med pendling til Universitetet i Stavanger, planlegger uansett ikke Kompromissløse meninger noensinne å bruke norsk kollektivtransport igjen.

Det går bare ut over humøret.

Og det er mer dyrebart enn konsulentene til Kolumbus noensinne vil skjønne.

PS. Kolumbus tror folk med busskort reiser mer med buss, og skjønner dermed ikke forholdet mellom kausalitet og korrelasjon. Men forutsatt at deres logikk skulle være riktig, må det straks bli en slutt på å selge bombrikker. Det fører jo i så fall bare til mer bilkjøring.

Og dessuten - alle er jo ute å kjører jolly i Norge?

Ingen kommentarer: